header image
Like us on Facebook Follow us on Twitter RSS feeds

Links

Lucis Trust 

Lucis Trust nguyên thủy do Ông Bà Foster Bailey và A.A. Bailey thành lập tại New York năm 1922, chuyên xuất bản các tác phẩm của Đức D.K.  Nó là một tổ chức phi lợi nhuận. Các cơ sở phụ thuộc gồm có trường Arcane, nhà xuất bản Lucis Publishing, tổ chức Thiện Chí World GoodWill. Tại website bạn có thể đọc trực tuyến các tác phẩm của đức D.K .

http://www.moryafederation.com/

Trường Nội môn dạy về tham thiền như được nêu ra trong sách Letters on Occult Meditation của đức D.K. Chương trình học tại trường được chia ra làm hai ngành:

Great Quest: thời gian học hết chương trình tối thiểu là 2 năm. Chuyên học về Esoteric Psychology, Seven Rays.

Quest Universal: thời gian học hết chương trình tối thiểu là 5 năm

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, hoàn toàn miễn phí. Học viên có thể đóng góp cho trường tùy theo khả năng.

School for Esoteric Studies

Trường School for Esoteric Studies được thành lập tại New York năm 1956. Sau khi A.A. Bailey mất, một số đệ tử (Frank Hilton, Regina Keller, Florence Garrigue, Helen Hillebrecht, và Margaret Schaeferwas)  tách ra khỏi trường Arcane thành lập nên trường nầy.

http://phungsutheosophia.org/

Website truyền bá Minh triết thiêng liêng do một số hội viên hội Theosophia Việt Nam tại Mỹ thành lập. Website là nguồn tài liệu dồi dào và phong phú về Theosophia, Minh triết thiêng liêng… Website minhtrietmoi.org có chuyển thể một số tác phẩm của phungsutheosophia.org sang ebook

http://thongthienhoc.com/

Website tiếng Việt về Theosophia. Rất nhiều tài liệu về Theosophia, đặc biệt các sách cũ trước 1975.

MAKARA – Collected works of Michael Robbins & archive of ageless wisdom resource

Bao gồm các tác phẩm của Michael D. Robbins. Nguồn tài liệu cực kỳ quí giá về giáo lý của đức D.K, bao gồm các commentaries cho các quyển sách Cosmic Fire, Initiations: Human and Solar, Discipleship in the New Age I&II …

Seven Ray Institute & University of the Seven Rays

New Zealand Residential School

Light Weaver

Brisbane Goodwill

Emergent Light

Spiritual Life TV Channel

Esoteric Astrologer

Soul Bridging