Trong hơn hai thập niên kể từ 1919, Chân sư D.K (Chân sư Tây Tạng) thông qua bà A.A. Bailey đã phổ biến Minh Triết Thiêng Liêng qua 18 quyển sách bao gồm mọi lãnh vực, và từ đó đến nay Giáo lý Nội Môn của Thiên đoàn không ngừng loan toả khắp mọi lãnh vực. Đọc các tác phẩm của Đức D.K người đọc không khỏi choáng ngợp bởi tầm hiểu biết rộng lớn và thâm sâu mà một thường nhân không thể nào viết nổi. Nguyên tác tiếng Anh bạn đọc có thể xem tại các website, riêng các ebook bạn có thể download theo link sau. Bản dịch tiếng Việt sẽ upload khi có điều kiện

1

A Treatise on Cosmic Fire

Ebook Prc

Ebook epub

2

Initiation Human and Solar

Ebook Prc

Ebook epub

3

Letters on Occult Meditation

Ebook Prc

Ebook epub

4

A Treatise on White Magic

Ebook Prc

Ebook epub

5

Discipleship in the New Age, Vol. 1

Ebook Prc

Ebook epub

6

Discipleship in the New Age, Vol. 2

Ebook Prc

Ebook epub

7

Problems of Humanity

Ebook Prc

Ebook epub

8

The Reappearance of the Christ

Ebook Prc

Ebook epub

9

The Destiny of the Nations

Ebook Prc

Ebook epub

10

Glamour - A World Problem

Ebook Prc

Ebook epub

11

Telepathy and the Etheric Vehicle

Ebook Prc

Ebook epub

12

Education in the New Age

Ebook Prc

Ebook epub

13

The Externalisation of the Hierarchy

Ebook Prc

Ebook epub

14

Esoteric Psychology 1

Ebook Prc

Ebook epub

15

Esoteric Psychology 2

Ebook Prc

Ebook epub

16

Esoteric Astrology

Ebook Prc

Ebook epub

17

Esoteric Healing

Ebook Prc

Ebook epub

18

The Rays and the Initiations

Ebook Prc

Ebook epub

19

The Yoga Sutras of Patanjali

Ebook Prc

Ebook epub

20

Từ Trí Tuệ đến Trực giác (Pdf)

Ebook Prc

Ebook epub

21

Tự truyện chưa hoàn tất (Pdf)

Ebook Prc

Ebook epub

22

Thư về tham thiền huyền môn

Ebook Prc

Ebook epub