header image
Like us on Facebook Follow us on Twitter RSS feeds

Chào mừng bạn đến với website Minh Triết Thiêng Liêng!

 

Website tập hợp các bài viết và tài liệu về Minh Triết Thiêng liêng được truyền giảng qua 24 quyển sách của bà A.A. Bailey. Ngoài ra website còn bao gồm một sách tham khảo chọn lọc của các tác giả khác trên thế giới viết về các bậc chứng đạo (initiate) và các tác phẩm của Thiền sư Nhất Hạnh.

 

Alice A. Bailey
Master DK
Alice A. Bailey
Đức D.K